Pěší trasy na Třeboňsku a okolí

Třeboňsko je propletené cyklostezkami a pěšími naučnými stezkami. Každé zajímavé místo má svoji stezku, která Vás vždy seznámí s určitou lokalitou, jejími zajímavostmi a zvláštností. Několik takových stezek jsme pro Vás zde vypsali.


Naučná stezka zdraví v Třeboni

V blízkosti centra Třeboně začíná naučná stezka zdraví Hradeček dlouhhá 3,6 km. Trasa je vedena přírodou, po asfaltových cestách. Na stezce je umístěno 14 zastávek s informačními tabulemi a herními prvky pro děti. Na stezku se můžete napojit od parkoviště za Hradeckou bránou podél Zlaté stoky kolem pivovaru Regent. U Schwanzenberského seníku odbočíme vlevo na cestu k březové aleji, která nás dovede na Hradeček. Pokračujeme po Nové cestě podél Černé stoky a železniční trati zpět do Třeboně.


Zobrazit místo Naučná stezka Hradeček na větší mapě

 

Naučná stezka OKOLO TŘEBONĚ

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně vede krajinou mezi Třeboní, Starou Hlínou, Lutovou a Majdalenou v CHKO Třeboňsko. Trasa stezky začíná na hrázi rybníka Svět. Na jejím 39 km dlouhém okruhu, který vede po málo frekventovaných asfaltových silnicích, hrázích rybníků a lesních cestách, je umístěno celkem 22 zastavení osazených informačními panely.

Je zaměřena na seznámení s přírodními zajímavostmi Třeboňska. Popisuje rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy, zamokřené louky včetně rostlinných a živočišných společenstev. Stezka je obousměrná, můžete si zvolit směr cesty od 1 - 22, nebo 22 - 1 (zastavení č. 22 je opět v Třeboni na záchytném parkovišti u Hradecké brány).


Zobrazit místo Naučná stezka Okolo Třeboně na větší mapě

 


Naučná stezka CESTA KOLEM SVĚTA

Trasu naučné stezky Cesta kolem Světa tvoří uzavřený okruh okolo rybníka Svět, přímo v Třeboni. Prochází okolo penzionu Amálka, takže startovním bodem této trasy se může stát náš penzion.hráz rybníka Svět Třeboň

Stezka Vás seznamuje s krajinou Třeboňska, s historií rybníkářství a lázeňství, lidovou architekturu a přírodou. Trase je dlouhá 12 km a je na ní celkem 16 zastavení s informačními tabulemi.
Stezka vede po polních a lesních cestách, mohou ji využít i cyklisté, na některých místech je ale vhodné kole vést. Na trase jsou vymezena i dvě místa, na kterých si můžete rozdělat oheň.

Zajímavosti na trase:

 • Zastavení č. 2 - Lázeňský park (historie a současnost lázeňství v Třeboni)
 • Zastavení č. 5 - Vimperky 1 (základní typy rašelinišť, fauna a flóra rašelinišť)
 • Zastavení č. 8 - Rybník Dolní Zlatník (výstavba rybníků, typy výpustních zařízení, chov ryb)
 • Zastavení č. 10 - Spolský mlýn (historie a současnost, niva Spolského potoka)
 • Zastavení č. 13 - Cirkvičný rybník (ekosystém vodní nádrže, potravní vztahy, vodní ptactvo)
 • Zastavení č. 14 - Schwarzenberská hrobka (historie kostela svatého Jiljí a Schwarzenberské hrobky)
 • Zastavení č. 15 - U svatého Vojtěcha (základní údaje o rybnících Svět a Opatovický, Zlatá stoka)
 • Zastavení č. 16 - Šustův pomník (významní rybníkáři Třeboňska)


Zobrazit místo Cesta kolem Světa na větší mapě


Naučná stezka JINDŘIŠSKÝM ÚDOLÍM

Trasa naučné stezky Jindřišským údolím vede krajinou mezi obcemi Jindřiš a Malý Ratmírov asi 5 km východně od Jindřichova Hradce., 25 km od Třeboně a našeho ubytování.

Stezka je dlouhá cca 5 km, je obousměrná a vede po pravém břehu Hamerského potoka. Výchozí (cílové) místo je v Jindřiši, cílové (výchozí) místo je v Malém Ratmírově.

Na několika informačních panelech jsou popsány přírodní zajímavosti i historie místní krajiny.

Zajímavosti na trase:

 • Jindřiš - historie a zajímavosti
 • Vítkův hrádek - pozůstatky hradu z první poloviny 13. století

Naučná GRASELOVA STEZKA

Trasa naučné Graselovy je pojmenovaná podle lupiče Johanna Georga Grasela (1790 - 1818), který loupil na Slavonicku, vede krajinou mezi Slavonicemi a Českým Rudolcem.

Stezka připomíná působení Johanna Grasela, který v této oblasti provozoval svoji loupežnickou "živnost" na přelomu 18. a 19. století, představuje přírodní zajímavosti i historické památky.

Stezka je douhá 12 km a je na ní umístěno 9 zastavení se zajímavostmi. Stezka vede ze Slavonic do Českého Rudolce, lze ji absolvovat i v obráceném směru. Výchozí bod stezky je ve Slavonicích nedaleko Dačické brány ve směru na Stálkov. Za kostelem svatého Jana Křtitele (po levé straně) odbočuje vpravo cesta, která přivede návštěvníky k 1. zastavení stezky.
V terénu je její trasa vyznačena logem stezky a místním značením (žluté kolečko na hnědém podkladě).

Zajímavosti na trase:

 • Slavonice - ojedinělý městský renesanční celek s řadou památek, muzeum
 • Poutní kostel Božího Těla (též svatého Ducha) - výhled na Slavonice
 • Graselova sluj - seskupení balvanů - "jeskyňka", v níž se údajně loupežník ukrýval
 • Schillerovy kameny - seskupení balvanů, údajně zde F. Schiller čerpal námět pro své dílo Loupežník
 • Peníkovská pila - unikátní celodřevěná vodní pila - významná technická památka
 • Český Rudolec - ruiny zámku zvaného "moravská Hluboká"

Stezka kolem Vajgaru

Tuto trasu započnete na hlavním náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Vydáte se dolů k rybníku Vajgar a po mostě pokračujete dále. Rybník vám na chvíli zmizí za domy, které lemují Vídeňskou ulici. U kruhového objezdu u nemocnice pokračujete po chodníku, na malou chvilku se v mezeře mezi objeví Vajgar, aby vám za dalšími domy vzápětí opět zmizel. Kolem školy projdete dále a dostanete se až k tzv. Slavíkovu lesíku, kde začíná naučná stezka, které se budete držet až k aquaparku. Minete také nákupní centra a stále kolem Vajgaru přejdete přes most. Za ním se dáte doleva, do Denisovy ulice. Cestu lemují rodinné domky a to až k bývalé městské plovárně, která dnes slouží k odpočinku, sportům či výletům na lodičkách. Za ní začíná stezka pro chodce a cyklisty, která vás dovede až na most pod náměstím, kde jste začínali.
Celková délka je cca 4 km.


Naučná stezka RUDOLFOVO MĚSTO

Naučná stezka Rudolfovo město prochází Rudolfovem u Českých Budějovic a jeho blízkým okolím Třeboňska.

Trasa stezky je zaměřena hlavně na historii hornictví v Rudolfově, na historii města a technických dílech, která vznikla v souvislosti s těžbou stříbra a antracitu v jeho okolí.

Stezka má dvě okružní trasy:

 • První vede severním směrem přes Adamov a Hůry zpět do Rudolfova. Na téměř pětikilometrovém okruhu je umístěno 9 zastavení.
 • Druhá trasa vede z Rudolfova východním směrem (k Hlincové Hoře) a odtud se vrací zpět do města. Na asi 4,5 km dlouhém okruhu je 10 infrmačních tabulí.

Výchozím bodem pro obě trasy je na náměstí v Rudolfově. Časová náročnost každé z tras představuje asi 1,5 - 2 hodiny. Obě stezky jsou dobře průjezdné i pro cyklisty.

Zajímavosti na trase:

 • Rudolfov - historie města
 • napájecí systém pro důl Třešeň
 • doly na antracit - nejmladší historie hornictví na Rudolfovsku
 • Šibeniční vrch - městské popraviště
 • důl svatého Eliáše - poslední důl na stříbro ve zdejším revíru

Naučná stezka TOTALITA ROZDĚLUJE

Trasa naučné stezky Totalita rozděluje vede okolím městečka Borovany, které leží asi 16 km jihovýchodně od Českých Budějovic. Okružní trasa je asi 6 km dlouhá a je na ní umístěno 9 zastavení, je vyznačena pásovými turistickými značkami (zelená, červená, žlutá).

Seznámíte se s historií nástupem fašismu v Evropě a poválečným vytvořením železné opony. Na stezce můžete navštívit soukromý skanzen Muzeum železné opony.

Zajímavosti na trase:

 • Zastavení č. 1 - Staletí dobrého sousedství a spolupráce
 • Zastavení č. 3 - Opevnění proti nepříteli
 • Zastavení č. 4 - Lehké opevnění z doby před 2. světovou válkou
 • Zastavení č. 7 - O stavbě bunkru
 • Zastavení č. 9 - Od poválečných bariér ke společné Evropě (zastavení je umístěno u soukromého Muzea železné opony).

Okolí Římova

Římov je velice známým poutním místem, kde najdete unikátní křížovou cestu z 2. poloviny 17. století. Její jedinečnost spočívá v citlivém umístění do krajiny a vzhledově skutečnou kopií pravé křížové cesty v Jeruzalémě. Na 5 kilometrovém okruhu stojí celkem 25 kapliček (původně s dřevěnými sochami). Centrálním bodem celé křížové cesty je poutní kostel sv. Ducha s ambity a zvonicí. Za pozornost stojí před ním stojící Gurreho lípa, která byla vyhlášena stromem roku 2008. Její stáří se odhaduje na 650 let. Milovníci mašinek si zase přijdou na své v místním muzeu Roubenka, kde je umístěno velké modelové kolejiště pana Höchtla. Více o Římově >>

 •  6,0 km – Římov, start – Betlém – Branišovské hradiště – Betlém – Římov, cíl (okruh po křížové cestě)
 • 11,0 km - Římov, start – Kladiny – Sedlce – Svatý Ján n. M. – Kladiny – Římov, cíl
 • 17,5 km - Římov, start – Kladiny – Sedlce – U Chlumu – Svatý Ján n. M. – Kladiny – Římov, cíl
 • 25,5 km - Římov, start – Kladiny – Sedlce – U Chlumu – Malše, most – Malče – U Chlumu – Svatý Ján n. M. – – Kladiny – Římov, cíl

Pěší trasy start ze železniční zastávky ČD Výheň:

 • 12,0 kmb- Výheň, ŽST – Dlouhá – Velešín – Velešín, kamenná věž – Římov, cíl
 • 18,5 kmb- Výheň, ŽST – Vavřín, rozc. – Pořešín, zřícenina – U Chlumu – Sedlce – Kladiny –Římov, cíl

Naučná stezka Trhosvinensko

Trasa naučné stezky Trhosvinensko prochází obcí Trhové Sviny, které najdete 22 km od ubytování Třeboň Amálka. Trasa Vás seznámí s přírodními zajímavostmi a s kulturní historii krajiny.

Stezku mohou využít i cyklisté, primárně je ale určena pěším turistům. Na čtyřkilometrovém okruhu je umístěno 10 zastavení osazených informačními panely. Začátek i konec trasy je na autobusovém nádraží v Trhových Svinech. V terénu je stezka vyznačena značením obvyklým pro naučné stezky.

Zajímavosti na trase:

 • Zastavení č. 2 - Weisserův park - významná součást městské zeleně, vzácné druhy stromů
 • Zastavení č. 4 - Svatá Trojice - barokní poutní kostel ve stylu ruských kostelů
 • Zastavení č. 5 - U Trajerů mlýna - využití vodní síly Klenského potoka, rostlinstvo a živočišstvo
 • Zastavení č. 8 - Buškův hamr - funkční technická památka, expozice originálního hamernického nářadí, expozice lidového nábytku
 • Zastavení č. 10 - Skautský park - zalesněná rokle s výskytem vltavínů, významný krajinný prvek

Naučná stezka Borkovická blata

Trasa stezky vede krajinou mezi Veselím nad Lužnicí, Soběslaví a Týnem nad Vltavou. Částečně prochází stejnojmennou přírodní rezervací.

Na začátku trasy je umístěna schránka s tištěnými průvodci, které si můžete zapůjčit a na konci trasy je opět vrátit zpět. Součástí stezky je i expozice těžebních strojů, jimiž se rašelina v nedávné době dobývala. Část stezky vede po pevných cestách, část po dřevěných chodníčích. Na asi 4,5 km dlouhém okruhu je umístěno celkem 30 těchto zastavení.

Zajímavosti na trase:

 • Vyhlídková věž
 • Život obyvatel blat - kroje, architektura
 • Těžba rašeliny - historické způsoby dobývání
 • Těžba rašeliny - těžební mechanizace z poloviny 20. století
 • Blatská princezna - nejstarší a nejvyšší borovice na blatech
 • Rojovník bahenní - typická rostlina blat

Naučná stezka VESELSKÉ PÍSKOVNY

Trase se rozkládá mezi Veselím nad Lužnicí a obcemi Horusice a Vlkov. Stezka Vás seznamuje se zvířenou a květenou, s geologickými poměry i s historií těžby písků a štěrkopísků v prostoru, kterým její trasa prochází. Částečně vede po běžných cestách, částečně v terénu po turisticky značených trasách. Trasa prochází okolo pěti oddělených štěrkopískových jezer (jezero Veselí, jezero Veselí I., jezero Horusice, jezero Horusice I. a jezero Vlkovská pískovna) vzniklých po vytěžení písku a štěrkopísku v období 1950 - 1990.

Na zhruba 7 kilometrech okružní obousměrné trasy je umístěno celkem 14 zastavení osazených informačními tabulemi. Trasa stezky vede i při hranici přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova.


Naučná stezka VELKÝ LOMNICKÝ

Trasa stezky vede okolím města Lomnice nad Lužnicí a krajinou kolem rybníků Velký a Malý Lomnický asi 10 km severozápadně od ubytování Amálka. Na její 6,5 km dlouhé trase je umístěno 15 zastavení osazených informačními panely.

Je zaměřena na seznámení s historií Lomnice nad Lužnicí, s historií rybníka Velký Lomnický, vodním ptactvem a vodní flórou, s vlastivědnými zajímavostmi zdejší krajiny.

Nástupním místem je okrajová část Lomnice nad Lužnicí u hřbitova. Stezka vede okolo víceúčelového areálu Farská louka a dále podél kanálu Zlatá stoka (po obou březích) až k zastavení číslo 6. Odtud pokračuje jako okružní trasa. Po návratu z okruhu se návštěvnící vracejí stejnou cestou zpět do Lomnice.

Zajímavosti na trase:

 • Areál Farská louka
 • Rybník Vydýmač – využití, vodní ptactvo
 • Zlatá stoka - vodní kanál propojující rybníky Třeboňska

Naučná stezka ROŽMBERK

Trasa naučné cyklostezky Rožmberk vede krajinou mezi rybníky Svět a Rožmberk severně od Třeboně a našeho penzionu, je označena žlutou cyklistickou značkou. Trasa 22 km dlouhého uzavřeného okruhu začíná na hrázi rybníka Svět na okraji Třeboně. Poslední zastavení je u Hradecké brány v Třeboni. Na stezce je umístěno 12 zastavení osazených informačními panely. Trasa vede po silnicích III. třídy, místy po polních a lesních cestách, částečně po hrázích rybníků.Třeboňsko - jižní Čechy

Je zaměřena zejména na seznámení s přírodními i historickými zvláštnostmi třeboňska. Popisuje rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a zamokřené louky včetně rostlinných i živočišných společenstev, která je obývají. Informuje také o historickém vývoji oblasti včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem.

Zajímavosti na trase:

 • Třeboň - město, zámek, Schwarzenberská hrobka
 • Opatovický rybník - historie rybníkářství na Třeboňsku
 • Spálená borkovna - rašeliniště a jeho historie
 • Zlatá stoka - vodní kanál propojující rybníky Třeboňska
 • Myslivna Barbora - historie myslivosti na Třeboňsku
 • Stará Hlína - historický kamenný most
 • Hráz rybníka Rožmberka - technické dílo, přírodovědná lokalita

NOVOHRADSKO

Naučná stezka SOKOLÍ HNÍZDO

Pěší naučná stezka Sokolí hnízdo představuje přírodní zajímavosti nejbližšího okolí Nových Hradů. Na zhruba 3 kilometry dlouhé trase je umístěno 15 zastavení a je dvousměrná.
Výchozím obdem je hrad, před budovou základní školy.

Zajímavosti na trase:

 • Zastavení č. 1 - příroda skalního rulového ostrohu s výskytem vzácného tisu červeného, netopýra dlouhouchého a dalších rostlinných i živočišných druhů
 • Zastavení č. 3 - les s charakterem přirozeného ekosystému (duby staré až 400 let)
 • Zastavení č. 7 - chráněné stromy (350 let starý dub, 200 let staré stromořadí tvořené bukem, jasanem, javorem, lípou)
 • Zastavení č. 14 - smíšený nestejnověký les se druhovým složením i strukturou přibližuje přirozenému ekosystému
 • Zastavení č. 15 - mohutný, okolo 500 let starý dub o obvodu 8 m, květnatá louka jako příklad původního ekosystému

Naučná stezka PAMĚTI NOVOHRADSKA

Trasa stezky Paměti Novohradska prochází krajinou okolí Nových Hradů v prostoru mezi Novými Hrady, Horní Stropnicí, Dobrou Vodou a Žumberkem. Trase je dlouhá 46 km a je na ní umístěno 17 zastavení. Stezka vede po značených cyklotrasách (č. 1050, 1046, 34).

Trasa začíná a končí u hradu v Nových Hradech. Je možné ji rozdělit na několik menších okruhů.

Zajímavosti na trase:

 • Nové Hrady - hrad, zámek, klášter, hrobka rodu Buquyoů
 • Žár - nejstarší osídlení kraje, největší rybník na Novohradsku
 • Žumberk - opevněná ves s muzeem lidového nábytku
 • Horní Stropnice - kostel svatého Mikuláše, Humenická přehrada
 • Dobrá Voda - barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie s výhledy do Třeboňské pánve
 • Veveří - zaniklé osady

Naučná stezka PAMĚTI SLEPIČÍCH HOR

Trasa naučné stezky Paměti Slepičích hor prochází krajinou na rozhraní okresů České Budějovice a Český Krumlov v prostoru mezi Trhovými Sviny a Benešovem nad Černou.

Stezka je určena cyklistům, má nekolik variant, nejdelší varianta měří 54 km a spojuje 17 zastavení s informačními panely. Začátek stezky si můžete sami určit, zastavení nejsou číslovaná.

Stezka vede většinou po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem. V terénu je vyznačena tabulkami s logem stezky a zeleným kolečkem v šipce nastříkaným na stromech.

Zajímavosti na trase:

 • Benešov nad Černou - kostel svatého Jakuba Většího, NS Brána do Novohradských hor
 • Děkanské Skaliny - v sousedství zřícenina hradu Sokolčí
 • Soběnovská přehrada - jedna z nejstarších hydroelektráren na území ČR
 • Trhové Sviny - památník Emila Háchy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, NS Trhosvinensko
 • Žumberk - opevněná vesnice, v tvrzi muzeum lidového nábytku

Naučná stezka PAMĚTI VITORAZSKA

Trasa naučné cyklistické stezky Paměti Vitorazska vede krajinou na pomezí České republiky a Rakouska na rozhraní okresů České Budějovice a Jindřichův Hradec v prostoru ohraničeném zhruba spojnicí míst Nové Hrady, Suchdol nad Lužnicí, České Velenice.

Stezka představuje historii života v česko-rakouském pohraničí. Má také různě dlouhé varianty, nejdelší je dlouhá 89 km a spojuje 29 zastávek s informačními panely. Začátek stezky si můžete sami určit, zastavení nejsou číslovaná. V terénu je trasa vyznačena tabulkami s logem stezky a nástřikem modrého kolečka v šipce na stromech při silnicích.

Kontakt

Rezervace

Mobil:  775 628 422
            775 628 420
BinovaJarmila@seznam.cz

 

 

Kde nás najdete?

Domanín 130 (Ostende)
37901 Třeboň

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Ubytování Amálka v Třeboni hodnocení