Cyklostezky Česká Kanada

Česká Kanada je protkána hustou sítí cyklotras, turistických tras a též lesních a polních komunikací. Několik tipů na cyklostezky najdete na této stránce. Ubytování Třeboň Amálka se rozprostírá cca 25 km od České Kanady.

 

Okruh mezi Českou Kanadou a Třeboňskem

Fyzicky nenáročná trasa s občasnými kopečky. Vede na rozhraní České Kanady a Třeboňska, takže stoupání je průměrné. Singletrack je technicky dost náročný.

Okruh můžete začít na několika místech. Z Číměře nebo například ze Stráže nad Nežárkou. Největším lákadlem je zhruba pětikilometrový singletrack, podél toku Nežárky. I když místy ponesete kolo, o technicky zajímavá místa není nouze.

Trasa:

 • Číměř - Sedlo - vrch Kovář - po silnici až k hájovně
 • vrch Kovář  - Pod Homolkou - Pod smírčím vrchem - po modré tur. značce
 • Pod smírčím vrchem - Libořezy - Stráž n. Nežárkou -po žluté
 • Stráž n. Nežárkou - Lásenice -po žluté
 • Lásenice - Číměř - po silnici č. 149

 

Na horském kole srdcem České Kanady

Trasa je poměrně lehká a není příliš dlouhá. Terén je kopcovitý, takže se připravte na občasné stoupání. Celý okruh vede po turistických trasách, takže některé úseky budou perné. První část vede po modré turistické značce a ta druhá po červené.

Trasa

 • Český Rudolec - Stoječín - Nad ryb. Pstruhovcem - U Vítiněvsi - po modré
 • U Vítiněvsi - Kaproun - Zvůle  - Terezín - Český Rudolec - po červené

Zajímavá místa podél trasy:
Hrad Landštejn, Rybník Zvůle, Vodni pila Penikov

 

Z České Kanady do Rakouska

Okruh můžete začít v Nové Bystřici nebo na Landštejně, vede po turistických trasách - zelená, modrá, žlutá.

Trasa

 • Nová Bystřice - Sev. bod Rakouska - U Prokopského kříže - po zelené
 • U Prokopského kříže - U Nové Vsi - Kačležský rybník - po modré
 • Kačležský rybník - Senotín - Landštejn - po žluté
 • Landštejn - Klášter - Albeř - Nová Bystřice - po modré
 •  

Krátký výlet na Červenou Lhotu

Celková délka trasy je cca 34 km.

Vydejte se po trase č. 1148 směrem k letišti, odtud přes Děbolín a Velký ratmírov až do vsi Studnice. Tam se napojte na trasu č. 32, přes Pluhův Žďár až na Čevenou Lhotu. Zpět se vracíte opět po č 32 přes Pluhův Žďár až do Studnice, kde ale pokračujete dále po č. 32 až do J. Hradce.

 

Krátký okruh Rožmberského dědictví

Celková délka trasy je cca 20 km.

Z J. Hradce se vydáte po cyklotrase č. 1236 směrem do Políkna a odtud do Plavska. Cesta po silnici je poměrně nenáročná. Z Plavska pokračujete po trase do Hatína. Tam zamíříte zpět do J. Hradce buď přes Stajku, nebo menší oklikou po silnici přes Roseč, Ratiboř a Matnou.

 

Výlet na Lásenickou tvrz

Celková délka trasy je cca 25 km.

Z města se vydáte po trase č. 32 směrem na Horní a Dolní Žďár. Pokračujete po stezce (která vede střídavě po silnicích a po polních cestách) přes Malíkov nad Nežárkou do Nové vsi. Kousek za ní však trasu opustíte a odbočíte po č. 1117 směrem na Lásenici. Odtud se vydáte podél žluté pěší po silnici do Vydří. Odtud lze buď do Políkna nebo do Poště; v obou případech se napojíte na trasu č. 1236 vedoucí až do J. Hradce. V průběhu cesty jsou k dispozici hospůdky a občerstvení.

 

Na skok do Kanady

Celková délka trasy je cca 38 km.

Vyjedete z J. Hradce po trase č. 32 a budete se jí držet až k rozcestí za Novou Vsí. Tam se odpojíte na trasu č. 1117 směrem na Číměř a Matějovec. Projedete přes Bílou a Číměř až do Dobré Vody, kde opět změníte směr a vydáte se po trase č. 1119 na sever do Kunějova. Kousek za Kunějovem se potkávají trasy 1119 a 1241, vy se vydáte po č. 1241 kolem Kačležského rybníka do Kačleh a dále do Hrutkova a odtud až do J. Hradce.

 

Ratmírovský okruh

Celková délka trasy je cca 28 km.

Cesta vás zavede do rekreačního letoviska Malý Ratmírov a zpět. Vyjdete po trase č. 1113 a budete se jí držet celou cestu až do Malého Ratmírova. Vyjedete do kopce až za něj a ve Vlčicích odbočíte na trasu č. 1115. Ve Střížovicích však tuto trasu opustíte a vydáte se op č. 1242 kolem Krvavého rybníku, přes Hospříz až k rozcestí na Kačlehy, kde nám cestu do J. Hradce převezme trasa č. 1241.

 

Radouňský a Skrýchovský okruh

Celková délka trasy je cca 21 km.

Přes dvě radouně a dva Skrýchovy vás zavede krátký výlet, který začínáte vyjetím z města směrem do Dolního Skrýchova. Zde se vydáte po trase č. 321 do Dolní Radouně a odtud do Kostelní Radouně. Po krátkém souběhu tras č. 321 a č. 1237 (směrem na Novou Včelnici) se na rozcestí odpojíte na č. 1237 a pojedete na jih kolem Lovětina a kousek podél dráhy úzkorozchodné železnice do Horního Skrýchova. Z nějd do Skrýchova Dolního a jste opět na okraji J. Hradce, kde jste začínali.

 

Číselně značené cykloturistické trasy

Cyklotrasa č.32 páteřní trasa Greenways Praha - Vídeň

Trasa vedoucí od Prahy přes Červenou Lhotu, prochází přímo městem (okrajovou částí, nicméně poblíž centra) a pokračuje dále směrem na Novou Bystřici a dále na Slavonice.

Cyklotrasa č.321

Tato trasa vede od Dolního Skrýchova do Dolní Radouně, Kostelní Radouně a odtud až do Nové Včelnice. V úseku Dolní Skrýchov - Kostelní Radouň tvoří alternativu trase č. 1237.

Cyklotrasa č.1113 Greenway řemesel a vyznání

Vede od centra města podél rybníka Vajgaru, dále Denisovou ulicí směrem na Jindřiš a dále až do Telče. Její celková délka je 48 km.

Cyklotrasa č.1148 Greenway Rožmberského dědictví

Severní část této trasy vede z J. Hradce od sv. Jakuba kolem letiště přes Děbolín až do vsi Studnice, kde se napojuje na stezku č. 32. Celková délka je 9 km.

Cyklotrasa č.1236 Greenway Rožmberského dědictví

Jižní část trasy vede od kraje města (od Lišného dvora), kde se odpojuje od trasy č. 32 a směřuje přes Políkno směrem na Jemčinu. Délka trasy je 26 km.

Cyklotrasa č.1237

Trasa vedoucí z města směrem na Dolní Skrýchov, odtud do Horního Skrýchova a dále kolem Lovětína do Kostelní Radouně. Odtud pokračuje do Horní Radouně a dále do Mnichu. Celková délka je 27 km.

Cyklotrasa č.1241

Trasa začíná v centru města, pokračuje přes místní část Otín a vede skrze Českou Kanadu až do Českého Rudolce. Její délka je 35 km.

zdroj: novadomus.cz a treky.cz

Kontakt

Rezervace

Mobil:  775 628 422
            775 628 420
BinovaJarmila@seznam.cz

 

 

Kde nás najdete?

Domanín 130 (Ostende)
37901 Třeboň

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Ubytování Amálka v Třeboni hodnocení