Cyklostezky Třeboňsko, Novohradsko

Cyklostezky jsou jedním z největších lákadel Třeboňska. Najdete zde stovky kilometrů cyklotras, důmyslně propojených mezi sebou. Stačí si pouze zvolit směr, místo a vyrazit. Z našeho penzionu v Třeboni Amálka můžete vyrazit na jakoukoli stranu, poloha ubytování je ideální, nachází se totiž téměř v samém centru Třeboňska.

 

Naučná stezka OKOLO TŘEBONĚ

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně vede krajinou mezi Třeboní, Starou Hlínou, Lutovou a Majdalenou v CHKO Třeboňsko. Trasa stezky začíná na hrázi rybníka Svět. Na jejím 39 km dlouhém okruhu, který vede po málo frekventovaných asfaltových silnicích, hrázích rybníků a lesních cestách, je umístěno celkem 22 zastavení osazených informačními panely.

Je zaměřena na seznámení s přírodními zajímavostmi Třeboňska. Popisuje rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy, zamokřené louky včetně rostlinných a živočišných společenstev. Stezka je obousměrná, můžete si zvolit směr cesty od 1 - 22, nebo 22 - 1 (zastavení č. 22 je opět v Třeboni na záchytném parkovišti u Hradecké brány).

 


Naučná stezka CESTA KOLEM SVĚTA

Trasu naučné stezky Cesta kolem Světa tvoří uzavřený okruh okolo rybníka Svět, přímo v Třeboni. Prochází okolo penzionu Amálka, takže startovním bodem této trasy se může stát náš penzion.hráz rybníka Svět Třeboň

Stezka Vás seznamuje s krajinou Třeboňska, s historií rybníkářství a lázeňství, lidovou architekturu a přírodou. Trase je dlouhá 12 km a je na ní celkem 16 zastavení s informačními tabulemi.
Stezka vede po polních a lesních cestách, mohou ji využít i cyklisté, na některých místech je ale vhodné kole vést. Na trase jsou vymezena i dvě místa, na kterých si můžete rozdělat oheň.

Zajímavosti na trase:

 • Zastavení č. 2 - Lázeňský park (historie a současnost lázeňství v Třeboni)
 • Zastavení č. 5 - Vimperky 1 (základní typy rašelinišť, fauna a flóra rašelinišť)
 • Zastavení č. 8 - Rybník Dolní Zlatník (výstavba rybníků, typy výpustních zařízení, chov ryb)
 • Zastavení č. 10 - Spolský mlýn (historie a současnost, niva Spolského potoka)
 • Zastavení č. 13 - Cirkvičný rybník (ekosystém vodní nádrže, potravní vztahy, vodní ptactvo)
 • Zastavení č. 14 - Schwarzenberská hrobka (historie kostela svatého Jiljí a Schwarzenberské hrobky)
 • Zastavení č. 15 - U svatého Vojtěcha (základní údaje o rybnících Svět a Opatovický, Zlatá stoka)
 • Zastavení č. 16 - Šustův pomník (významní rybníkáři Třeboňska)

 

Cyklostezka z Třeboně k pískovnám Tušť a Majdalena

Délka cyklotrasy: 50 km. Cyklotrasa začíná v Třeboni (od vlakové zastávky vyrazíme po žluté turistické značce) a vede převážně lesními cestami po rovině, z menší části po silnicích 3. třídy s malým provozem.

Po stezce dále pokračujete k rozcestím Novořecká bašta, Dlouhý most a Starý Hospodář – rybník - rozcestí Starý Kanclíř (cyklotrasa 1010) - Kosky (cyklotrasa 1011) - Klikov a poté k pískovně Tušť  (cyklotrasa 1012) - na okraj Suchdola nad Lužnicí - pískovna Majdalena (Cep I.) - pískovna (Cep II.) - odtud pokračujete po cyklotrase 122 k osadě Barbora.

Cyklotrasa 122 vede přímo do Třeboně, po panelové cestě. Můžete se vydat na obec Branná, z Branné do Třeboně jsou to 3 kilometry po vedlejší silnici a další 3 kilometry po cyklostezce (cyklotrase 122).

 

Do okolí Nových Hradů

Naučná stezka PAMĚTI NOVOHRADSKA

Trasa stezky Paměti Novohradska prochází krajinou okolí Nových Hradů v prostoru mezi Novými Hrady, Horní Stropnicí, Dobrou Vodou a Žumberkem. Trase je dlouhá 46 km a je na ní umístěno 17 zastavení. Stezka vede po značených cyklotrasách (č. 1050, 1046, 34).

Trasa začíná a končí u hradu v Nových Hradech. Je možné ji rozdělit na několik menších okruhů.

Zajímavosti na trase:

 • Nové Hrady - hrad, zámek, klášter, hrobka rodu Buquyoů
 • Žár - nejstarší osídlení kraje, největší rybník na Novohradsku
 • Žumberk - opevněná ves s muzeem lidového nábytku
 • Horní Stropnice - kostel svatého Mikuláše, Humenická přehrada
 • Dobrá Voda - barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie s výhledy do Třeboňské pánve
 • Veveří - zaniklé osady

 

Naučná stezka PAMĚTI SLEPIČÍCH HOR

Trasa naučné stezky Paměti Slepičích hor prochází krajinou na rozhraní okresů České Budějovice a Český Krumlov v prostoru mezi Trhovými Sviny a Benešovem nad Černou.

Stezka je určena cyklistům, má nekolik variant, nejdelší varianta měří 54 km a spojuje 17 zastavení s informačními panely. Začátek stezky si můžete sami určit, zastavení nejsou číslovaná.

Stezka vede většinou po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem. V terénu je vyznačena tabulkami s logem stezky a zeleným kolečkem v šipce nastříkaným na stromech.

Zajímavosti na trase:

 • Benešov nad Černou - kostel svatého Jakuba Většího, NS Brána do Novohradských hor
 • Děkanské Skaliny - v sousedství zřícenina hradu Sokolčí
 • Soběnovská přehrada - jedna z nejstarších hydroelektráren na území ČR
 • Trhové Sviny - památník Emila Háchy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, NS Trhosvinensko
 • Žumberk - opevněná vesnice, v tvrzi muzeum lidového nábytku

 

Naučná stezka PAMĚTI VITORAZSKA

Trasa naučné cyklistické stezky Paměti Vitorazska vede krajinou na pomezí České republiky a Rakouska na rozhraní okresů České Budějovice a Jindřichův Hradec v prostoru ohraničeném zhruba spojnicí míst Nové Hrady, Suchdol nad Lužnicí, České Velenice.

Stezka představuje historii života v česko-rakouském pohraničí. Má také různě dlouhé varianty, nejdelší je dlouhá 89 km a spojuje 29 zastávek s informačními panely. Začátek stezky si můžete sami určit, zastavení nejsou číslovaná. V terénu je trasa vyznačena tabulkami s logem stezky a nástřikem modrého kolečka v šipce na stromech při silnicích.

 

Do okolí Římova

 • 30 km - Římov – Sv. Jan n. M. – Ločenice - Dol. Stropnice – Doudleby – Plav – Plavnice – Římov, cíl
 • 41 km - Římov – Sv. Jan n. M. – Ločenice – Březí, rozc. (Buškův hamr) – Komařice – Dol. Stropnice – (dále viz trasa 31) – Římov, cíl
 • 61 km - Římov – (viz trasa 41) – Plavnice – Kamenný Újezd – Štěkře – Velešín, Pod vrchy – Římov, cíl

Cyklotrasy vedou z části i po silnicích III. třídy, v kratších úsecích i po silnici II. třídy.

K nejsevernějšímu bodu Rakouska

Zajímavosti na trase:

 • Třeboň - ubytování U Amálky
 • Suchdol nad Lužnicí – výchozí místo vodáckého putování,
 • Chlum u Třeboně – zámek s parkem,
 • nejsevernější bod Rakouska, kámen republiky;
 • Lásenice – pozůstatky středověké tvrze

Průběh cyklostezky

Suchdol nad Lužnicí - Klikov - Chlum u Třeboně - Staňkov - nejsevernejší bod Rakouska - rozc. u Nové Vsi - Lásenice

Kontakt

Rezervace

Mobil:  775 628 422
            775 628 420
BinovaJarmila@seznam.cz

 

 

Kde nás najdete?

Domanín 130 (Ostende)
37901 Třeboň

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Ubytování Amálka v Třeboni hodnocení