Římov - zajímavá křížová cesta

Římov je malá obec vzdálená 29 km od penzionu Amálka. Je ideálním tipem na celodenní cyklovýlet - po cestě pak můžete navštívit další městečko s historií Borovany.

Co je v Římově ale tak zajímavé? Nachází se zde unikátní křížová cesta, kterou u nás v ČR jen tak nenajdete.

Cesta začíná u kaple Božího hrobu a pokračuje po 5 km dlouhé cestě, na které stojí 25 původních barokních kapliček, ve kterých jsou dodnes dřevěné sochy. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

 • Prvnímm zastavením Křížové cesty je "Loučení"
 • Cestou mezi poli dojdete k velké obdélné kapli "Poslední večeře Páně" z roku 1668
 • Polní cesta vás od "Poslední večeře" dovede ke"Stádní bráně u dvora Getsemanského"
 • Pokračujete dolů k nižší rozložité kapli "U pusté vsi"
 • Za dalším zatáčkou cesty spatříte vlevo menší kapličku "U smutné duše"
 • Šestým zastavením je "Zastavení na hoře Olivetské"
 • Pod strání nad břehem potoka, nedaleko od "Olivetské hory", stojí kaplička "U Jidáše"
 • Osmé zastavení křížové cesty můžete vidět kapli s vyobrazením Krista svázaného a vedeného ze zahrady
 • V místě, kde vyjdete z lesa, naleznete deváté zastavení, zvané "U chromého žida"
 • Cestou dolů přes pole sejdete k rozměrné kapli "U Cedronu" z roku 1660
 • Nedaleko odtud pak stojí otevřená "Vodní brána" z doby před rokem 1697
 • Jedenácté zastavení je věnováno vyobrazení - spoutaný Kristus haněn, tupen a kamenován
 • Podél levého břehu Malše dospějete ke kapli zvané "U Annáše"
 • Kaple čtrnáctého zastavení pochází z roku 1663 a podle nejnápadnějších soch sejí říká bud, "U Kaifáše" nebo "U děvečky"
 • V ohybu řeky Malše stojí patnácté zastavení křížové cesty, zvané obvykle "Malý Pilát"
 • Šestnácté zastavení míří k okraji Římova, kde u prvních domků stojí kaple "U Herodesa"
 • Uličkou zvanou "Betlém" dále stoupáte nahoru až k rozměrné kapli "Velký Pilát"
 • U silnice po pravé straně stojí kaple s obrazem, na němž je Kristovi vkládán na ramena kříž
 • O několik desítek metrů dále můžete vidět poněkud atypickou kapli, v jejímž vnitřku jsou umístěny dvě sochy Kristus potkává svou matku, Pannu Marii
 • Vedle silnice pod hřbitovní zdí najdete menší kapličku s obrazem od malíře Františka Doubka z roku 1885
 • Sestoupíte doleva po schodech a projdete "Popravní bránou" postavenou někdy před rokem 1697
 • Pod zadním křídle někdejšího zámečku pokračujete až k "Šimonově kapli"
 • 23 zastavení je s tématem "Hora Kalvárie"
 • Jen o několik kroků dále stojí kaplese sochou Piety, postavená roku 1661
 • U řeky stojí poslední pětadvacáté zastavení řimovských pašijí "Boží hrob"

Římov najdete 29 km od penzionu Amálka

Kontakt

Rezervace

Mobil:  775 628 422
            775 628 420
BinovaJarmila@seznam.cz

 

 

Kde nás najdete?

Domanín 130 (Ostende)
37901 Třeboň

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Ubytování Amálka v Třeboni hodnocení